Subukan ko kayang umibig. Mali. Subukan ko kayang ipaalam sa aking iniibig ang pag-ibig na nadarama.

Ang pag-ibig ay para lamang sa mga mahihinang di kayang mapag-isa. Kung isa itong katotohanan, lahat tayo samaktuwid ay mahihina.

About bagoy

This is a personal blog of Bagoy. He lives in a peaceful community of Barangay Banate, province of Sarangani, Philippines. He loves to play POG with his nephews.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s