Kung

Kung ang bawat isa sa atin ay maipapahayag lamang ang ating nadaramang pag-ibig, mas gagaan ang ating mundo. Mababawasan ng kunti ang mga mabibigat na nadarama ng bawat tao dahil sa nakakimkim na mga bugso ng pag-ibig.

Kung mahal mo si Rose, hindi ba’t madali lang sabihing “Mahal kita, rose”? Ngunit bakit di mo masabi?
Kung di mo kayang sabihin sa kanya, sinasabi ko sa iyo, di ka pa umiibig. Pag-umibig na ay kahit sa buong mundo, ipagsisigawan mo na mahal mo siya.

Sabihin mo na.

About bagoy

This is a personal blog of Bagoy. He lives in a peaceful community of Barangay Banate, province of Sarangani, Philippines. He loves to play POG with his nephews.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s